Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Eventiverdi Betéti Társaság
Székhely: 4030 Debrecen Bükkfa utca 20. 1.
Cégjegyzékszám: 09-06-016217
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Az adatkezelés célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismer el.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak bármikori megváltoztatására, amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.
Az Adatkezelő garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban az Adatkezelő honlapján hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglal rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi.

2. Kezelt személyes adatok köre:

2.1. Ha a Felhasználó jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapot látogatja, az Adatkezelő rendszere
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

2.3. Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatásra vonatkozó információ megszerzése, vagy valamely szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb.) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

2.4. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookon megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.

2.5. A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek.

3. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:

3.1. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

4. Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:

4.1. Éttermi adatkezelések:

4.1.1 Vendég adatok:
Az adatkezelés célja: Az étteremben történő vásárlás, számla kiállítása, vendég nyilvántartása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vendég kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződéses teljesítéshez szükséges
Kezelt személyes adatok típusa: név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, vételára, fizetési mód, szolgáltatás igénybevételének időpontja
Az adatkezelés időtartama: A 2000. évi C törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. Tv) előírásainak megfelelően 8 év
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (3100 Salgótarján, Klapka Gy. út 1.), vagy az OTP Bank Nyrt. Észak-keleti régió Debrecen (4025 Debrecen, Pásti u.1-3.) kezeli. Adattovábbítás megvalósulása: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, tranzakció összege, dátum, időpontja a Bank felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

4.1.2 Rendezvények: Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.
Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok
Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

4.1.3. Minőségi kifogások, panaszok kezelése:
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
A kezelt személyes adatok típusa: panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása,
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az 1997. évi CLV. Törvény a Fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.) Alapján 5 év
A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányainak megőrzése tekintetében 2 év.
Adattovábbítás nem történik.

4.1.4. Rendkívüli események:
Az adatkezelés célja: az éttermekben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő. Illetve más személyek jogos érdeke megkívánja a rendkívüli események kezelését.
A kezelt adatok köre: sérült neve, címe, telefonszáma, baleset dátuma, időpontja, sérülés és baleset leírása, intézkedés leírása, elsősegélynyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama: a vendégbaleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.

4.1.5. Talált tárgyak kezelése:
Az adatkezelés célja: az étteremben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a megtalálójának értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről a (továbbiakban: Ptk) szerint.
A kezelt személyes adatok típusa: a meglelés dátuma, időpontja, a megtaláló személy adatai, talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, raktározás helye, megtalálójának és az átvevőnek és átadónak a neve, aláírása
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvételét követően.

4.1.6. Éttermi wifi szolgáltatás:
A wifi hálózathoz történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a készülék hálózati egyedi azonosítója alapján a csatlakozást figyelemmel kísérje.
Az étterem wifi forgalmát az Adatkezelő nem rögzíti.

4.2. Marketing és piackutatási adatbázis:

4.2.1. Marketing adatbázis:
A direkt marketing (DM) megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait az Adatkezelő kezeli.
Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztül történő hírlevelek kiküldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő és partnerei ajánlatainak továbbítása.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 16 életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.) Előírásainak megfelelően.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, DM célú megkereséshez adott hozzájárulást, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat a rendszer tárolja.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
A DM üzemetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az Adatkezelő központi e-mail címén lehet kérni.

4.2.2. Piackutatási célú adatbázis:
A piackutatásban érintett személyek adatait az Adatkezelő kezeli.
Az adatkezelés célja: a piackutatásban résztvevő személyek adatainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások koordinálása, lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. Életévét betöltött személy vehet részt.
A kezelt adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb szolgáltatott adat.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

4.3. Vagyonvédelem:

4.3.1. Elektronikus megfigyelőrendszer:
Amennyiben az Adatkezelő az általa kötött szerződések teljesítése során igénybe vett étteremben, vagy egyéb, a közforgalom számára egyébként nyilvános helyen elektronikus megfigyelő-és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a teljes vendégtérre vonatkozóan, ebben az esetben a kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelő területek megnevezése az egységben látható helyen rögzítve van, illetve a vendégek az étterembe lépve tájékoztatást kapnak róla.
Személyes adatok kezelője: az Adatkezelő illetékes vezetője.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyoni jogok védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az étterem területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.
Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való belépéssel, munkavállalók esetében az 2012. évi I. Törvény munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) alapján elfogadott jogos érdek az Adatkezelő vagyonvédelméhez.
Kezelt személyes adatok típusa: az étterem területére belépő személyek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap a 2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló jogszabály alapján (a továbbiakban: SzvMt).
A felvételek felhasználása:
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása céljából tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Azon érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, ill. ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet a megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, ill. ha a felvételen más személy is szerepel, akkor betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintések tényét, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének indokát és idejét köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.
Adattovábbítás megvalósulása: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: 1998. évi XIX. Törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.)

4.4. www.eventiverdi.hu adatkezelései:

4.4.1 www.eventiverdi.hu szerver naplózása
Az adatkezelést az Adatkezelő végzi és a weblap meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.
Külső szolgáltatók adatkezelése:
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.
A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).
A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kód.

4.5. Mobilalkalmazás:
Amikor az érintett használja az Adatkezelő mobilalkalmazását, vagy egyébként kapcsolatba lép az Adatkezelővel, akkor az érintettről személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor.
A gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók:
– az érintett által megadott adatok
– automatizált módszerrel gyűjtött adatok.
A következő információkat adhatják meg az érintettek:
– név, e-mail cím, születési dátum,
– belépési jelszó
– az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat
A következő információkat lehet automatizált módszerekkel gyűjteni:
– az érintett által használt IP cím
– az alkalmazás regisztrációjának dátumát
– ajánlatok beváltásának dátumát
– az érintett számítógépén vagy mobilkészülékén futó operációs rendszer és böngésző típusa
– az érintett mobilkészülékének típusa, azonosítója, hirdetései,
– Wi-fi, GPS, Bluetooth használat,
– ill. az alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéről, aktivitásáról.
A gyűjtött adatokat az Adatkezelő. a következő célokra használhatja fel:
– az érintett kéréseinek teljesítése, szolgáltatások rendezésének feldolgozása
– tájékoztatás küldése az Adatkezelő saját és üzleti partnereinek szolgáltatásairól, ajánlatairól, promóciókról vagy eseményekről
Harmadik fél részére a közvetlen marketing céljaik érvényesítése okaként csak akkor osztjuk meg érintettek személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adja.

5. Az adatkezelés elvei és módja:

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill. egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

6. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

6.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

6.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.

6.4. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

6.5. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges

7. Adatfeldolgozás:

7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8. Adattovábbítás lehetősége:

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

8.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:

10.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az eventiverdibt@gmail.com e-mail címen.

10.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Fővárosi törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.